SRP

PREDNOSTI OZELENJENIH KROVOVA

DIREKTNE PREDNOSTI ZA KORISNIKA

Poboljšanje kvalitete zraka kroz smanjenje temperature i
pročišćavanje zraka od smoga.
Očuvanje vlažnosti zraka, kreirajući ugodniju mikroklimu ljeti.
Smanjenje širenja zračne buke.


EKOLOGIJA

Povećava životni prostor za biljke i životinje u gradovima.
Smanjenje i usporenje dotoka oborinskih voda.
Upija i isparava 10 do 100% padalina koje padnu na krovnu
površinu. To smanjuje volumen i brzinu oborinskih voda
čime se sprječava zagušenje kanalizacije i štite rijeke i
potoci od zagađenja.
Snižava temperaturu padalina, što pomaže održavanju
hladnije temperature u rijekama što pogoduje ribama.
Stvara tržište recikliranih materijala, kao što su kompost,
malč, zemlja i druge komponente zelenih krovova.
Globalno utječe na klimatske promjene putem smanjenja
emisije CO2.

UŠTEDE U KORIŠTENJU I ODRŽAVANJU ZGRADE

Produljenje životnog vijeka hidroizolacije koja traje dvostruko
dulje nego na konvencionalnim krovovima, čime se štedi na
troškovima materijala i njihove zamjene.
Pruža dodatnu toplinsku izolaciju i smanjuje troškove hlađenja
zgrade.

ISKORISTIVOST POVRŠINE

Povećanjem ozelenjenih krivnih površina dobijaju se
dodatne korisne površine.
Povećanje dozvoljenog postotka izgradivosti čestice.
Pruža atraktivniju alternativu konvencionalnim
krovovima i stvara ljepšu sliku grada i pejzaža.
Stvara nova radna mjesta u raznorodnim industrijama.

REFERENTNI PROJEKTI

Privatni krov s drvenom terasom
Proizvođač supstrata:
agroHoblaj d.o.o.
Stambeno naselje Borčec
Proizvođač supstrata:
agroHoblaj d.o.o
Stambeno – poslovni
centar Bundek
Proizvođač supstrata:
agroHoblaj d.o.o.
Hotel Well,
Tuheljske toplice
Proizvođač supstrata:
agroHoblaj d.o.o.
Niskoenergetska
drvena kuća
Proizvođač supstrata:
agroHoblaj d.o.o.
Hoteli & Apartmani Punta Skala
Proizvođač supstrata:
agroHoblaj d.o.o.
BACK