H5 – AZALEA

Izrazito kiseli
organsko – mineralni
supstrat.


Humokompovit H-5 azalea biljkama koje traže izrazito
kisela tla, svojim sastavom omogućava kiselost,
prozračnost i dostupne hranjive tvari.

Prihranjivanje je potrebno u vrijeme vegetacije, mineralnim gnojivima za biljke koje rastu u niskom
pH okruženju (acidofilne biljke).

Organski-uzgoj

SASTAV :

treset, hranjive tvari 

UPOTREBA :
sadnja/presadnja

ukrasno bilje
cvijeće
voćne sadnice
povrće

 
primjena-prostor

otvoreni / zatvoreni
otvoreni / zatvoreni
otvoreni
otvoreni / zatvoreni

PAKIRANJE :

70 L

BACK